Welkom

De stap zetten naar therapie is niet evident. Een heel moedige beslissing! 

Soms heb je iemand nodig die met een zekere afstand en een nieuwe frisse kijk met jou kan meedenken, even meestappen, in respect voor jouw heel unieke levensweg en eigen proces. Therapie is investeren in jezelf… een weg gaan van verdieping, zelfontplooiing en bewustzijn. 

Mijn interesse en het geloof in de kracht van mensen vormen de basis van mijn werk. Samen met jou gaan we op zoek naar een evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Ik vertrouw op ieders creativiteit om te leren omgaan met de uitdagingen van het leven.

Ik wil de nodige veilige ruimte scheppen om stil te staan, te voelen, gewaar te worden en te kijken naar wat er gaande is. Door het in ontmoeting komen met wat er speelt, zoekend naar betekenissen of hoe je Ă nders, op een voor jou minder pijnlijke manier kan kijken naar situaties, ontstaat heling. 

Je mag daarbij rekenen op mijn open, milde, niet oordelende, zorgzame aanwezigheid en respect om je te begeleiden naar nieuwe perspectieven.

Vanuit mijn achtergrond als integratief psychotherapeut en zanger, kan ik je hierin ondersteunen.