Welkom

De stap zetten naar therapie is niet evident. Een heel moedige beslissing! 

Soms heb je iemand nodig die met een zekere afstand en een nieuwe frisse kijk met jou kan meedenken, even meestappen, in respect voor jouw heel unieke levensweg en eigen proces. Therapie is investeren in jezelf… een weg gaan van verdieping, zelfontplooiing en bewustzijn. 

Mijn interesse en het geloof in de kracht van mensen vormen de basis van mijn werk. Samen met jou gaan we op zoek naar een evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Ik vertrouw op ieders creativiteit om te leren omgaan met de uitdagingen van het leven.

Ik wil de nodige veilige ruimte scheppen om stil te staan, te voelen, gewaar te worden en te kijken naar wat er gaande is. Door het in ontmoeting komen met wat er speelt, zoekend naar betekenissen of hoe je ànders, op een voor jou minder pijnlijke manier kan kijken naar situaties, ontstaat heling. 

Je mag daarbij rekenen op mijn open, milde, niet oordelende, zorgzame aanwezigheid en respect om je te begeleiden naar nieuwe perspectieven.

Vanuit mijn achtergrond als integratief psychotherapeut en zanger, kan ik je hierin ondersteunen.

Covid-19

We zorgen voor elkaars veiligheid.

In de praktijk hanteer ik de richtlijnen voor psychotherapeuten.

Ik neem voorzorgsmaatregelen om uw bezoek coronaveilig te laten verlopen. Indien ziek, of als je in contact geweest bent met een zieke, vraag ik met aandrang uw afspraak via videobellen te laten doorgaan of te annuleren. Bedankt alvast om mee zorg te dragen voor elkaar !

In de praktijk hanteer ik de volgende hygiëne maatregelen:

  • Aan iedereen vraag ik om zolang je je beweegt in de praktijk steeds een mondmasker  te dragen.
  • Respecteer hoest- en nieshygiëne: de aanbevelingen rond basis hygiëne zijn ook in mijn praktijk van kracht.
  • Ik vraag je om bij aankomst in de praktijk steeds de handen te wassen of te ontsmetten met de aanwezige producten.
  • Gelieve de wachttijd in de wachtzaal te vermijden door stipt op het afgesproken uur naar de praktijk te komen of om indien mogelijk als je te vroeg bent, te wachten in de auto of buiten.
  • Afstand tot elkaar: in alle omstandigheden proberen we een minimale afstand van 1,5 meter te respecteren.