Als integratief en lichaamsgericht psychotherapeut kijk ik naar de mens als een betekenisvol geheel: gedachten, gevoelens en het lichaam worden niet van elkaar gescheiden. Er is een complexe en verregaande wederzijdse beïnvloeding.

Bovendien is de mens onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, familie, werk, cultuur, geschiedenis…). 

Ik situeer mij binnen het brede kader van de cliëntgerichte-experiëntiële (humanistische), systemische en existentiële richting binnen de psychotherapie. Waar wenselijk werk ik met de inzichten vanuit de cognitieve gedragstherapie.

Ieder wil groeien en zichzelf realiseren. Groeien betekent je mogelijkheden waarmaken, je vele krachten en talenten tot ontwikkeling brengen, kortom jezelf realiseren. Hiervoor is interactie nodig met de buitenwereld.

Dat gebeurt vaak niet op een ideale manier…dat is normaal. 

Je hoeft geen grote problemen te hebben om even hulp te vragen. Vroeg aanpakken van wat jou belast, voorkomt dat je erin vast geraakt.

Steeds opnieuw worden we uitgedaagd om eigen behoeften en die van onze omgeving zo goed mogelijk te integreren, om nieuwe harmonieën te vinden, om te groeien in bewustzijn. 

Jij bent als uniek persoon ervaringsdeskundig en jouw eigen expert.

Pasklare antwoorden zijn er nooit, maar ik ga graag samen met jou op pad om via vertrouwen, veiligheid, beschikbaarheid, verbondenheid, toegankelijkheid en creativiteit, te werken aan herstel en verbinding!

The only journey is the one within.

Rainer Maria Rilke